صندوق فروشگاهی دستگاهی مکانیکی و یا الکترونیکی برای ثبت معاملات محصولات. در واقع صندوق فروشگاهی رایانه کوچکی است که نرم افزار حسابداری دارد و اطلاعات معاملات را در خود ذخیره می کند.